Tag: obi

Tag: obi

Showing articles 1-1 (total 1)

Categories Tags

Articles 1-1 (total 1)

Kimono featured image

Kimono

Kimono

13 July 2022 Chris Tham

Kimono, plus obi bow