Tag: obi

Tag: obi

Showing articles 1-1 (total 1)

Categories Tags

Articles 1-1 (total 1)

Kimono featured image

Kimono

Kimono

2022-07-13 1 min read Chris Tham

Kimono, plus obi bow